Tư vấn khách hàng

Nội dung câu hỏi:

Làm thế nào để nhận biết lốp mòn đến thời kỳ thay?

Câu trả lời:

Các miếng nhô lên ở rãnh lốp chính là căn cứ để bạn biết lốp đã mòn đến mức cần thay chưa. Nhìn chung, khi lốp mòn đến mức ngang bằng với các miếng “chỉ báo” này thì có nghĩa là đã đến lúc phải thay lốp. Tuy nhiên, thời điểm thay lốp cũng còn tuỳ thuộc vào điều kiện đường sá; ví dụ, nếu bạn thường xuyên đi đường trơn ướt thì cần thay lốp trước khi hoa lốp mòn tới sát miếng chỉ báo trên rãnh lốp.

Cần thay lốp
Ngày đăng: 08-10-2015