Vỏ xe ô tô

Yokohama

Yokohama là thủ phủ của tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Đây cũng là thành phố hợp nhất có dân số lớn nhất Nhật Bản, trong khi Tokyo tuy đông dân hơn nhưng về mặt hành chính là tập hợp của nhiều đơn vị nhỏ hơn.

Scroll to Top