Vỏ xe ô tô

Khai nộp lệ phí trước bạ điện tử với ô tô, xe máy như thế nào?

Tổng cục Thuế vừa hướng dẫn triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

Cụ thể, từ 1/8/2020, ngành Thuế triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy đăng ký trên địa bàn toàn quốc.

Điều kiện để thực hiện đối với người nộp lệ phí trước bạ nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia là phải có tài khoản đã đăng ký trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và tài khoản này đã được liên kết với tài khoản ngân hàng.

Đối với người nộp lệ phí trước bạ nộp qua các ngân hàng thương mại thì phải có tài khoản đã đăng ký dịch vụ thanh toán điện tử (Internet Banking) tại một trong các ngân hàng: Vietcombank, Vietinbank, Agribank, VPBank, MBBank, TPBank, BIDV.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, người nộp lệ phí trước bạ có thể khai thuế theo 2 hình thức là khai thuế tại cơ quan thuế và khai thuế qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia/ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Đối với hình thức khai thuế tại cơ quan thuế, người nộp lệ phí trước bạ khai, nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ tại cơ quan Thuế. Người nộp lệ phí trước bạ khai chính xác số điện thoại trên tờ khai để nhận tin nhắn thông báo từ Cơ quan thuế.

Sau đó, người nộp lệ phí trước bạ sẽ nhận được Thông báo nộp lệ phí trước bạ (trong đó có ghi rõ Mã hồ sơ) và tin nhắn từ Tổng cục Thuế gửi đến số điện thoại đã đăng ký. Nội dung tin nhắn: “NNT da nop HS khai thue thanh cong. Ma ho so: xxx. So tien nop LPTB: xxx VND.”

Mã hồ sơ này sẽ được sử dụng trong quá trình nộp lệ phí trước bạ qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia/ Ngân hàng thương mại.

Người nộp lệ phí trước bạ online có thể nộp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Kênh thanh toán điện tử của 7 ngân hàng thương mại

Hình thức thứ hai là khai thuế điện tử qua Cổng Dịch vụ công quốc gia/ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Hình thức này chỉ áp dụng tại Cục Thuế TP. Hà Nội và Cục Thuế TP.HCM (hai đơn vị đang triển khai thí điểm khai lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy theo hướng dẫn tại công văn số 2529/TCT-DNNCN ngày 22/6/2020 của Tổng cục Thuế). Các Cục Thuế khác sẽ triển khai theo lộ trình Tổng cục Thuế.

Đối với việc nộp thuế, người nộp lệ phí trước bạ có thể nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Kênh thanh toán điện tử của Ngân hàng thương mại.

Khi thực hiện nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia của Chính phủ, người nộp lệ phí trước bạ có thể “Nộp từ tài khoản” của người nộp lệ phí trước bạ hoặc “Nộp thay” qua tài khoản của cá nhân khác đăng ký trên Cổng Dịch vụ công Quốc Gia.

Còn nếu thực hiện qua các kênh thanh toán điện tử của Ngân hàng thì người nộp lệ phí trước bạ sử dụng Mã hồ sơ để nộp lệ phí trước bạ.

Với hình thức này người nộp lệ phí trước bạ lựa chọn đăng nhập vào hệ thống thanh toán điện tử của các ngân hàng và thực hiện theo quy trình hướng dẫn nộp lệ phí trước bạ của ngân hàng.

Sau khi hoàn thành 2 bước khai thuế và nộp thuế, người nộp lệ phí trước bạ sẽ nhận được tin nhắn từ Tổng cục Thuế gửi vào số điện thoại đã đăng ký với cơ quan Thuế.

Khi đến Cơ quan đăng ký xe, người nộp lệ phí trước bạ sẽ kê khai, cung cấp Mã hồ sơ cho Cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục đăng ký xe, cấp biển số theo quy định.

Hà Loan (ANTĐ)

Bài viết liên quan

Scroll to Top